6581_564030443630524_993675898_n.jpg

Набавка ђачке ужине за школску 2018/19. годину

  Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка ђачке ужине за школску 2018/19. годину.

Конкурсна документација: