SAM_1022.jpg

Директор школе: Радич Игнац

звање: професор техничког и информатичког образовања

На овој функцији је од 08.07.2014. године

 

Секретар школе:Милка Радивојша-Беренг

звање: дипломирани правник

Административни радник: Душанка Бабић

Шеф рачуновођства: Ивана Рице

 

Стручну службу чине:

1. Јелена Моротвански-Блат – школски педагог

2. Мирјана Танацков – библиотекар

 

 

Наставни кадар:

Школа упошљава 38 наставника, од тога 23 на српском наставном језику и 15 на мађарском наставном језику. Сви наставници су стручни за предмет који предају.

 

Помоћно особље броји 7 запослених и то: пет послужитеља, једног домара и једну сервирку.