SAM_0979.jpg

Набавка ђачке ужине за школску 2018/19. годину

  Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка ђачке ужине за школску 2018/19. годину.

Конкурсна документација:

 

План набавки за 2018. годину

Loading ...

План набавки за 2018. годину: Преузми