SAM_0988.jpg

Поступак јавне набавке радова бр   2/2019 –  набавка ђачке ужине за школску 2019/20. годину

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора