SAM_1126.jpg

Поступак јавне набавке радова  бр. 1/2019 –  санација фасаде и унутрашњости на објекту 2 зграде основног образовања ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка