SAM_1096.jpg

Уџбеници за школску 2019/2020. годину

 

 

Уџбеници на српском наставном језику

Пети разред

Српски језик

Читанка ,,Чаролија стварања“ – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Граматика за 5.разред основне школе ,,Језичко благо“ – Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска за српски језик ,,У потрази за језичким и књижевним благом“ – Н. Станковић Шошо, С. Слијепчевић, Б.Сувајџић

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 2 – уџбеник – Jayne Wildman, Izabella Hearn

Discover English 2 – радна свеска– Izabella Hearn

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика 5 – уџбеник за 5. разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака за 5. разред основне школе – Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 5. разред основне школе – Горан Милићев, Ена Хорват

Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 5. разред основне школе – М. Јоксимовић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе – А. Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Magnet neu 1 – уџбеник за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. Николовски

Magnet neu 1 – радна свеска за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. Николовски, Издавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Издавач: Нови Логос

Техника и технологија

Техника и технологија 5 – уџбеник – А. Вучићевић, Н. Стаменовић , Издавач: КЛЕТ

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство – уџбеник за 5. разред основне школе – К. Алексић, К. Вељковић, М. Бајчетић, Д. Крсмановић, Издавач: ЕДУКА

 

Шести разред

Српски језик

Читанка   „Чаролија стварања“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић,

Радна свеска „У потрази за језичким и књижевним благом“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Граматика „Језичко благо“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Енглески језик „Discover English 3“ – уџбеник и интерактивни радни лист

Аутори: Izabell Hearn, Jayne Wildman

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика за 6. разред основне школе (уџбеник) , Аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Математика за 6. разред – збирка задатака за 6. разред основне школе, Аутори: Б. Поповић, М. Станић, Н. Вуловић и С. Миливојевић

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика – уџбеник за 6. разред основне школе, Аутор: М. Радојевић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе, Аутор: М. Радојевић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 6. разред основне школе, Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 6. разред, Аутори: С. Вујадинов, Р. Голић, Д. Шабић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе, Александар Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Немачки језик за 6. разред основне школе „Magnet neu 2“ (уџбеник + радна свеска)

Аутори: Ђ. Мота, В. Николски, Издавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура за 6. разред основне школе, Аутор: Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура за 6. разред – „У свету музике“

Аутори: М. Смрекар Станковић, В. Динић

Издаавач: Едука

Техника и технологија

Техничко за 6. разред (без материјала, само уџбеник), Аутори: Група аутора

Издавач: КЛЕТ

Информатика и рачунарство

Информатика – уџбеник

Издавач: ЕДУКА

* Сви уџбеници су рађени по новом плану и програму.

*  Година издања: 2019.

 

Седми разред

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић

Граматика „ Дар речи“, С. Савовић, Ј. Срдић, Д. Ћећез- Иљукић

Радна свеска за српски језик , Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић

Енглески језик

Discover English 4, уџбеник +радни лист са ЦД-ом, Liz Kilbey, Izabella Hearn, Pearson Akronolo

Математика

Математика 7, уџбеник за 7.разред ОШ; Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Клет

Збирка задатака  са решењима; С. Милојевић, Н. Вуловић, Клет

Физика

Уџбеник за 7.разред ОШ, М. Крнета, К. Стевановић, БИГЗ 2010

Збирка задатака са лаборат.вежбама за 7. Разред, М . Крнета, К. Стевановић, Р. Тасовић, БИГЗ 2010

Хемија

Уџбеник за 7.разред ОШ + збирка задатака са решењима + радна свеска са лабораторијским вежбама, Аутори: Драгана Анђелковић и Татјана Недељковић, издавач: Нови Логос

Биологија

Биологија за 7. Разред, Б. Петров, Завод за уџбенике

Географија

Уџбеник за 7.разред ОШ, Д. Шабић,С. Вујадиновић, М. Милинчић, ЛОГОС 2012

Историја

Уџбеник за 7.разред ОШ, Н. Дрбовић, ЕДУКА 2017

Немачки језик

Prima A2, Deutsch fur Jugendliche, Band 3, уџбеник+ радна свеска, F. Jin, L. Rohrmann, Дата Статус

Ликовна култура

Ликовна култура за 7.разред, Ј. Глигоријевић, БИГЗ

Музичка култура

Музичка култура за 7.разред, М. Рајчевић, Г. Стојановић, Завод за уџбенике,

Техничко и информатичко образовање

Група аутора за 7. Разред, Клет

 

 

Осми разред

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, ЛОГОС

Граматика „ Дар речи“, С. Савовић, Ј. Срдић, Д. Ћећез- Иљукић, С. Вулић, ЛОГОС

Радна свеска за српски језик , Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Вулић, ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 5, уџбеник +радни лист са ЦД-ом, Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson Akronolo

Математика

Математика за 8. разред, уџбеник за 8.разред ОШ; Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Клет 2015

Збирка задатака  са решењима; С. Милојевић, Н. Вуловић, Б. Поповић, Клет 2015

Физика

Уџбеник за 8.разред ОШ, М. Радојевић КЛЕТ 2016.

Збирка задатака са лаборат.вежбама за 8. разред, М. Радојевић, М. Николов, Клет 2016.

Хемија

Уџбеник за 8.разред ОШ + збирка задатака са решењима из хемије, Т. Недељковић, Д. Анђелковић, ЛОГОС 2018

Биологија

Биологија за 8. разред, Д. Лакушић, Завод за уџбенике Београд

Географија

Уџбеник за 8.разред ОШ, С. Зрнић, Н. Бировљев, ЛОГОС 2015

Историја

Уџбеник за 8. разред ОШ; Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Завод за уџбенике Београд

Немачки језик

Prima A2, Deutsch fur Jugendliche, Band 4,немачки језик за 8.разред, уџбеник+ радна свеска, F. Jin, L. Rohrmann, Дата Статус

Ликовна култура

Ликовна култура за 8. разред, Ј. Глигоријевић, БИГЗ

Музичка култура

Музичка култура за 8.разред, М. Рајчевић, Г. Стојановић, Завод за уџбенике,

Техничко и информатичко образовање

Група аутора за 8. разред, Клет

 

Уџбеници на мађарском наставном језику

 

Пети разред

Tantárgy

 

Kiadó

Tankönyv, munkafüzet

Szerb

Klett (novo izdanje)

Čitanka, Radni list uz čitanku, Gramatika

Magyar

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Olvasókönyv ( régi)

Olvasási  munkafüzet ( régi)

Magyar nyelv- gyakorló nyelvtan ( régi)

Angol

Akronolo/Pearson

Diskover English 2    

Udžbenik  i radni list

Történelem

 

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Földrajz

novi Logis (új-2019

Tankönyv

 

Matematika

Klett( új kiadás 2019)

Tankönyv

Feladatgyűjtemény

Német

 

Klett

Magnet 1,

udžbenik i radna sveska

 

 

Шести разред

 

Tantárgy

 

Kiadó

Tankönyv, munkafüzet

Szerb

Klett (novo izdanje! , 2019)

Čitanka, Radni list uz čitanku, Gramatika

Magyar

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Čitanka, Radni list uz čitanku, Gramatika

Angol

Akronolo/Pearson

Discover English 3

Udžbenik  i radni list

Zene

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Történelem

 

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Földrajz

Klett

 

Tankönyv

 

Fizika

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Feladatgyűjtemény

Matematika

Klett

Tankönyv

Feladatgyűjtemény

Biológia

Gerundium (novo izdanje! , 2019)

Tankönyv

Technika

 

-

-

Német

 

Klett

Magnet 2,

udžbenik i radna sveska

 

 

Седми разред

Tantárgy/Предмет

Kadó/Издавач

Cím/Наслов

ĺró/Писац

Magyar nyelv

Tankönyvkiadó

Olvasókönyv

Olvasási munkafüzet

Magyar nyelv – Gyakorló nyelvtan

Bence Erika

Bence Erika

Pastyik Ilona

Szerb nyelv

Tankönyvkiadó

Čitanka (stara)

Gramatika (stara)

 

Zenekultúra

Tankönyvkiadó

Zeneművészet

Paskó Csaba

Fizika

Tankönyvkiadó

Fizika (tankönyv)

 

Fizika

(feladatgyűjtemény)

Šetrajčić Jovan/Kapor Darko

Cvetković Branislav/ Šetrajčić Jovan/ Raspopović Milan

Földrajz

Tankönyvkiadó

Földrajz

Tadić Milutin

Biológia

Tankönyvkiadó

Biológia

Petrov Brigita/ Smiljka-Stevanović Pišteljić/Katica Paunović

Matematika

Klett

Matematika (tankönyv)

Matematika (feladatgyűjtemény)

Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević

Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević

Engleski jezik

 

Akronolo, Pearson

Discover English 4 – udžbenik i radni list

 

Kémia

Gerundium

Kémia (tankönyv)

 

Kémia (példatár)

J.Adamov/N. Makivić /S. Olić

J.Adamov/N. Makivić /S. Olić

Technika és technológia

 

A tavalyi tankönyvek, de nem kötelező, hogy legyen

 

Történelem

Tankönyvkiadó

Történelem

Bataković T. Dušan

 

Осми разред

Tantárgy

 

Kiadó

Tankönyv, munkafüzet

Szerb

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Čitanka+gramatika

 

Magyar

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Olvasókönyv (2010.)

Olvasási munkafüzet(2013)

Gyakorló nyelvtan(2015)

Angol

Akronolo/Pearson

Discover English 5

Udžbenik  i radni list

Képzőművészet

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankőnyv

Zene

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Történelem

 

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Földrajz

Klett

Magic Map

Tankönyv

Nema karta za 8. razred

Fizika

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd

Tankönyv

Feladatgyűjtemény

Matematika

Klett

Tankönyv

Feladatgyűjtemény

Biológia

Zavod (Tankönyvkiadó) Beograd (Dimitar Lalušić I Slobodan Jovanović)

Tankönyv

Kémia

Gerundium

Tankönyv

Páldatár a 8.osztály számára

Technika

 

-

-

Német

 

Datastatus 2011

Beograd

Prima, Band 4, Udžbenik za 8 razred OŠ

Udžbenik  i  radna sveska