Skolska i gradska biblioteka 04.04.2013. godine (4).jpg

 Уџбеници за школску 2018/2019. годину

Одлуку о изабраним уџбеницима за 1. и 5. разред за школску 2018/2019.годину, као и списак уџбеника можете скинути са ове пречице: Уџбеници

Уџбеници од 2. до 4. разреда,односно од 6. до 8.разреда се налазе у табелама на сајту http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatiskole.html То је извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог, другог и трећег избора, од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

  Извод је дат за сваку школу, по општинама, као и за језик на коме се одржава настава, разред, предмет и жељени уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета.

  Комплети који су обележени зеленом бојом, представљају сумирани жељени одабир школе уџбеничког комплета за приказани предмет.

 За сваки одабрани комплет приказани су и подаци уџбеничких јединица са пројектованом укупном ценом за јединице које су одређене као обавезне од стране школе.